Bratislava, Rusovce - Výstavba 3-generačného rodinného domu